Sant eller falskt

Vilket härligt engagemang och diskussioner det varit i klassrummet idag.

Eleverna fick 20 matteuppgifter av mig där några hade korrekt svar och där några var fel. Eleverna fick tillsammans med sin axelkompis placera lapparna på grönt om svaret var rätt och rött om det var fel. När eleverna var nöjda fick de jämföra sina svar med sin fyrgrupp för att se om de resonerat på samma sätt. Vilka intressanta och givande diskussioner jag fick ta del av och där eleverna är fantastiska lärresurser för varandra!

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Sagotema

Idag har vi fortsatt vårt arbete med sagor. Vi har läst sagan om Söta Salma som är en saga som har många likheter med sagan om Rödluvan och vargen. Eleverna har i ett venn-diagram tittat på likheter och skillnader mellan sagorna. Eleverna arbetade först i par och sedan diskuterade vi skillnaderna och likheterna i helklass. Det blev bra diskussioner och eleverna tyckte att det var ett roligt sätt att analysera en saga på.

 

img_1831 img_1832 img_1833


Prenumerera på nya blogginlägg

Hösten

Vi arbetar nu med årstidsväxlingar och hösten i klassen. Idag prövade vi pusselmetoden som inlärningssätt. Vi började lektionen med att titta på två filmer om hösten. Därefter fick eleverna i sina hemgrupper diskutera filmen och berätta för varandra vad de vet om hösten. Jag bestämde en i gruppen som fick börja och sedan gick de varvet runt. Några grupper hann 1 varv och några hann 4 varv. Därefter fick barnen ett nummer och hamnade i en ny grupp. I den nya gruppen fick barnen ett område som dem skulle bli experter på. Ekorrar, svampar, träd och vädret på hösten. De läste sedan en text tillsammans och diskuterade innehållet. När de sedan var experter på sitt område var det dags att träffas i sina hemgrupper och lära varandra om sina nya kunskaper.

Väldigt språkutvecklande och givande genom att alla elever blev aktiverade genom samtal i både hemgrupp och expertgrupp.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta arbetet genom att skriva faktatexterna.

 

 

 

 

 

 

 

img_1800 img_1801 img_1804 img_1805 img_1806 img_1807


Prenumerera på nya blogginlägg