Lpp religion

Judendomen – kristendomen – islam

Temaarbete lågstadiet vt 2016

Under de första veckorna på vårterminen fram till sportlovet, kommer hela lågstadiet att jobba med världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam. Vi kommer att besöka synagogan i Stockholm, Odensala kyrka och eventuellt en moské. Vi kommer att lära oss vad som är gemensamt och vad som skiljer religionerna åt. Högtider, symboler, kläder, mat, levnadsregler och heliga platser är några av områdena du kommer att få veta mer om. När vi är färdiga skall du kunna

  • beskriva en kyrka, en synagoga och en moské

  • ge exempel på symboler, högtider och berättelser från judendomen, kristendomen och islam

  • återge en berättelse ur Bibeln.

Du kommer att få tillverka en egen bok om de tre religionerna. Vi kommer att se några filmer och du kommer att få höra många berättelser ur gamla testamentet, nya testamentet och ur koranen.

Helena kommer att berätta om judendomen i alla klasser, Josephine om islam och Irene om kristendomen. När vi är färdiga med tema-arbetet skall du redovisa dina kunskaper genom att

  • återberätta en berättelse ur Bibeln (ettan muntligt med hjälp av bilder, tvåan skriftligt med hjälp av bilder, trean muntligt utan bildstöd eller med drama)

  • med hjälp av ett så kallat venn-diagram visa på skillnader och likheter i de tre religionerna. Ettan skall kunna visa minst en likhet och en skillnad, tvåan minst två likheter och två skillnader och trean visar tre.


Prenumerera på nya blogginlägg