Veckobrev

Den här veckan har vi lagt mycket tid på att bygga vår stenåldersby. Barnen är så engagerade och det är så fint att se hur de samarbetar tillsammans och planerar hur deras by ska se ut. Vi har också målat hällristningar som vi också kommer att visa upp på jubileumet.

 

På svenskan har vi den här veckan arbetat med en ny textgenre, faktatexter.  Vi gjorde ett gemensamt VÖL-diagram på tavlan där vi tillsammans skrev upp allt vi visste om björnen samt vad vi ville lära oss mer om djuret.Vi läste sedan en gemensam faktatext och tittade på en faktafilm. Vi avslutade sedan med att titta på om vi hade fått svar på våra frågor och vad mer vi hade lärt oss.

Syftet med lektionen är att visa för eleverna hur de kan integrera ny kunskap med sin tidigare kunskap och att innan läsningen fundera över vad de vill lära sig om texten. När man gemensamt dokumenterar sina kunskaper i ett VÖL- diagram  ( det här vet jag, det här vill jag veta och det här lärde jag mig) reflekterar eleverna över texten på ett djupare plan.

Vi kommer även under nästa vecka arbeta med faktatexter.

 

Idag hade vi ett litet multiplikationstest och eleverna hade verkligen övat hemma. Jättebra jobbat! Nästa vecka kör vi samma uppgift med treans tabell.

läxor: treans tabell, läsläxa kapitel 19

 

Jag hoppas ni får en fin helg och valborg!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev

Hej alla föräldrar!

Vi har haft en bra vecka i klassen. Igår började vi att arbeta med lera och gjorde saker som fanns på Jägarstenåldern och Bondestenåldern. Det var kladdigt men kul. Vi har också läst faktatexter om Stenåldern.

På matten har vi lärt oss öppen polygon, punkt, sträcka, stråle  och linje. Det var medelsvårt tycker vi.

Vi har haft svenska då har vi tränat på att skriva återberättande texter. Klassen har tränat på tidsord så att vi får mer variation i våra texter så att vi inte bara börjar med sen och sen och sen.

I tisdags sjöng vi för Novalie, Maja S och Ella B som har fyllt år.

På rasten har vi haft spikduell. Då slog man ner spikar i plankor, det lät jättemycket!  Noahs spik flög iväg.

 

På idrotten har vi tränat oss på att samarbeta genom att göra en bana där alla hjälpte till.

Nu ska vi  ha rast och sedan ska vi åka till biblioteket.

från klass Två

 


Prenumerera på nya blogginlägg