om oss

Vår webbplats: Jag startade den här klassbloggen i höstas när jag började arbeta i klassen. Vår klass består av 17 glada och intresserade elever. Vi som skriver på bloggen går i en årskurs etta på Odensala skola. En skola som ligger vacker belägen utanför Märsta med närhet till naturen.

Vår klassblogg är vårt ”nav” i lärandet. Genom bloggen arbetar vi formativt. Vi tydliggör målen och synliggör lärandet. Bloggen ger oss riktiga mottagare vilket höjer kvaliteten och lusten i vårt arbete.

Vi arbetar utifrån läroplanen Lgr11 och vi utvecklar förmågor utifrån The big 5. Allt detta syns tydligt i vår blogg. Alla är delaktiga! Som klasslärare skriver jag inlägg, veckobrev, informerar föräldrar, dokumenterar lärandet genom foto och film och flippade lektioner.

Vårt mål är att våga prova och utveckla lärandet genom lust, kreativitet och motivation! Bloggen är också ett utmärkt verktyg att använda i läs- och skrivundervisningen, samt i att använda olika medier för att uttrycka sig. Även samarbetet frodas när eleverna får arbeta tillsammans för att skapa texter, bilder och filmer, samt tillsammans lägga upp arbetet med bloggen.

Målgrupp & Mottagare:  Vi vill att såväl föräldrar som släktingar i hela världen ska ta del av vår blogg och vår väg mot kunskap. Eleverna är mycket stolta över sin blogg och sina arbeten som visas upp.

Koppling till Lgr11:
I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska arbeta för att ” varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”
Genom att publicera våra arbeten på webben tränar eleverna att skriva enkla och innehållsrika texter på dator och genom att kombinera texter med bilder kan eleverna förtydliga och förstärka sina budskap samt att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg. ( Lgr11)

Upphovsrätt:
De flesta bilder och videor som publiceras på klassbloggen är tagna av elever eller lärare i klassen. Om vi fått bilder från någon annan kommer vi skriva det tydligt. En del bilder vi använder finns under Creative Commons-licens, vilket betyder att man får använda dem så länge man skriver vem som tagit dem.

Motivering till varför bidraget borde få pris: Vi vill vinna ett pris därför att:

vi hoppas att andra blir inspirerade av vår blogg.

vår webbsida visar ett aktivt arbete utifrån Lgr 11 och en formativ undervisning!

Vår webbplats visar hur vi arbetar digitalt med iPads i undervisningen.

Vår webbsida ger oss möjlighet att utveckla ett ”f

Vår webbsida gör eleverna delaktiga och alla är stolta över vår blogg. Det ökar motivationen och glädjen i skolarbetet och känslan av att skriva till riktiga mottagare stärker elevernas i deras väg mot kunskap.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hej!

Vi har haft en fantastisk dag i skogen idag. Barnen har varit så duktiga på att plocka både blåbär och lingon. Av bären kommer vi sedan att göra sylt och baka till en skördefest som kommer längre fram i höst.

Hela  veckan har varit jättebra, vi har haft det lugnt och skönt på lektionerna och hunnit med en massa nya saker.

Eleverna har bland annat fått lära sig hur man gör egna filmer på Imovie. De har i par gjort filmer där de laborativt visat hur man delar upp tal i talfamiljer. Vi har sedan tittat på varandras filmer i klassrummet.  Ifrån Lgr11 s. 20 (Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material).

 

Vi har nu repeterat och spårat alla siffror och kommer nästa vecka att arbeta med addition inom talområdet 0-5.

På svenskan har vi arbetat med bokstaven A och fortsatt skriva och måla bildsagor. Lgr 11 s. 223 ( strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.)

 

Nästa vecka:

Maraton: måndag mellan kl 9-11. Eleverna kommer ombytta redan på morgonen och behöver ta med sig ombyte samt handduk. Ingen vanlig idrott denna dag!

De dagar vi har idrott, måndag och torsdag behöver eleverna ha med sig träningskläder samt handduk. Idrotten ligger efter lunch.

En liten påminnelse om att leksaker (liksom förra året) får stanna hemma. Rastleksaker såsom bollar, hopprep eller kulor är dock ok.

Trevlig helg och väl mött!

För er som inte än prenumererar på vår fina klassbloggen. Gör det!

www.odensalastars.se

Trevlig helg/

Josephine

 


Prenumerera på nya blogginlägg